Hva skal laksen spise?

Ser en bort fra flytransport, så står fôrråvarer for 75 % av laksens klimafotavtrykk. «Råvareløftet» er derfor et viktig strategidokument som utgangspunkt for en mer bærekraftig næring.