Bærekraft i det blå?

I Fiskehelserapporten 2022 går det frem at godt over 100 millioner lakse- og rensefisk led, ble avlivet eller døde det året. Dette er alvorlig – både med hensyn til dyrevelferd, bærekraft og miljø