Måned: mars 2023

Nye kostråd nå på høring

Helsemessig bør mengde ferdig bearbeidet rødt kjøtt reduseres fra 500 gram i uka til 350 gram i uka. Klimamessig – enda mer. Det foreslår Nordisk råd i de nye kostrådsanbefalingene, nå på høring.

#Reduser anestesigassbruk

Helse- og veterinærvesenene står for et ikke ubetydelig klimaavtrykk. Noe av dette skyldes bruk og utslipp av anestesigasser.

Arbeidsplassene som kutter utslipp

«Det er politikernes oppgave å prioritere i fellesskapets interesse når det er knapphet på ressurser og kompetanse. Olja må bremses for å gi plass til klimavennlig næring og industri». Les debattinnlegget klimaalliansen Broen til framtiden har skrevet i Dagsavisen, representert ved 17 organisasjoner, inkludert Veterinært bærekraftforum. Den desidert viktigste årsaken til klimaendringene er produksjon og …

Arbeidsplassene som kutter utslipp Les mer »

CRISPR – et målrettet nyttig verktøy?

«I Geno og Norsvin har vi storfe- og svinegenetikk i verdensklasse som er ettertraktet globalt. Skal vi holde denne posisjonen må vi kunne ta i bruk muliggjørende teknologier som CRISPR», skriver innleggsforfatterne.

Verdens vanndag

Å sikre rent drikkevann og nok vann på rette veier for jordens dyr og mennesker er og blir en stadig større utfordring. Klimaendringer og rovdrift på natur forverrer – selv i Norge. Les mer om utfordringene med vann i underkapittelet vårt her. Om Verdens vanndag og FNs bærekraftmål kan du lese om her.

Pest og klima i vår tid

Frokostwebinar om epidemiske sykdommer og klimas påvirkning av forekomsten.  Sykdommer som for tiden sjelden dukker opp Norge kan bli mer aktuelle i framtiden. Visste du at tining av permafrost en ikke bare bringer fram døde mammuter og klimagasser, men at det også kan dukke opp nedfryste virus fra utryddede sykdommer som kopper? Husker du at …

Pest og klima i vår tid Les mer »

Ny overordnet rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel (IPCC) har levert mange rapporter, både spesialrapporter som ser på spesielle problemstillinger og tre delrapporter som til sammen utgjør en hovedrapport. Delrapportene ser på 20. mars 2023 kom den siste rapporten («synteserapporten») som er en slags sammenstilling/konklusjon av de siste 6 rapportene. Hovedfunnene er at iløpet av de siste 100 årene har temperaturen …

Ny overordnet rapport fra FNs klimapanel Les mer »

Hva skal laksen spise?

Ser en bort fra flytransport, så står fôrråvarer for 75 % av laksens klimafotavtrykk. «Råvareløftet» er derfor et viktig strategidokument som utgangspunkt for en mer bærekraftig næring.

Bærekraft i det blå?

I Fiskehelserapporten 2022 går det frem at godt over 100 millioner lakse- og rensefisk led, ble avlivet eller døde det året. Dette er alvorlig – både med hensyn til dyrevelferd, bærekraft og miljø