Dag: 14. februar 2023

Hvorfor engasjerer vi oss?

Det er blant annet på grunn av de konsekvenser som klimaendringene og tapet av natur fører med seg, sett fra et veterinærfaglig ståsted.

#Bærekraftskommunikasjon

Siri Stensland i Gjete har skrevet en master om kommunikasjon rundt bærekraft. Dette er hennes seks tips om hvordan du kan engasjere deg i og kommunisere bærekraft på en troverdig måte