Karbonklokken tikker

Mercator sin karbonklokke viser hvor mye CO2 som kan slippes ut i atmosfæren for å begrense global oppvarming til henholdsvis 1,5°C og 2°C. Med et par klikk kan du sammenligne estimatene for begge temperaturmålene og se hvor mye tid som er igjen i hvert scenario. Klikk her