2 x Brageprisen til Dag O. Hessen (2020)

«For 70 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne av Afrika. I dag teller arten 9 milliarder, og er i ferd med å forandre planeten fundamentalt. Arten det er snakk om er oss. Det vi gjør mot jorda registreres på en geologisk tidsskala, over hundretusenvis av år. Så omfattende er utslippene av klimagasser og reduksjonen av naturmangfoldet vi har stått for i løpet av et ørlite øyeblikk i klodens lange historie. Dag O. Hessen tar derfor bladet fra munnen.

Med utgangspunkt i forskning, ikke skremselspropaganda, viser han hvordan det står til med natur og klima – og hvor ille det kan gå. Det store risikomomentet er ulike tilbakekoblingsmekanismer som medfører at forandringene kan forsterkes. Samtidig er også den menneskelige kulturen i konstant endring. Kanskje står vi også her foran et vippepunkt i dag? Vil vi klare å snu utviklingen tidsnok til å avverge de verste scenariene?

Denne boka er en kraftfull appell om at vi må gjøre mer – og at vi må gjøre det raskere!» (Ark.no)

Boka har fått mange gode kritikker – og vi hiver oss på! Helhetlig og forståelig om kompliserte sammenhenger – balansert og nyansert!

Boka kan du også høre som lydbok på Storytel

Hessen om Veterinærenes klimaaksjon i 2021: «Dette er et veldig prisverdig initiativ. De store utfordringene relatert til klima og naturtap krever innsats fra alle, både enkeltpersoner, institusjoner og nasjoner. Veterinærfaget er et viktig bindeledd mellom mange av disse aspektene som kobler landbruk, utmarksbruk, dyr- og dyrehelse til klima, og kan bidra til den type overgripende perspektiv vi trenger nå».