vetkraft

Det trengs kraftigere tiltak for natur og klima

DYRE- OG HUMANHELSA STÅR PÅ SPILL!

Foto: T.Poppe, T.Refsum, Anicura, H.Jørgensen

Veterinært bærekraftforum

image_5630

Vi i dette forumet ønsker som dyrehelsepersonell å øke bevisstheten og kunnskapen om hvordan vi kan bidra til bærekraftig virksomhet. Vi er brennende engasjert i å ta vare på natur og naturmangfold og et levelig klima. Å ta vare på disse prinsippene er helt nødvendig for gode levekår for naturen, menneskene og økonomien på vår planet!

Vi forbinder først og fremst god helse og velferd for mennesker og dyr som oppgaver for dyrehelsepersonell. «Ivaretakelse av miljøhensyn» er også en lovpålagt del av vårt oppdrag, men dette kommer ofte i andre rekke. VetKraft ønsker å fremme «grønne» måter å tenke og handle på, både overfor matnæringer, dyreeiere, andre målgrupper og vår egen yrkesutøvelse.

VetKraft skal være en kilde til informasjon, handling og diskusjon.

Innsatsen blir ikke bedre enn summen av de som deltar! Vi er ingen medlemsorganisasjon, men om du gjør din lille bit, forsterker du kraften i bidraget fra våre yrkesgrupper! VetKraften!

VELKOMMEN TIL VETKRAFT OG VÅRE NYE NETTSIDER!

Her håper vi at du finner nyttig informasjon og inspirasjon til innsats for natur og klima!  

KONSEKVENSER 

Hva er bakgrunnen for at nettopp vi som dyrehelsepersonell er engasjert?

Les om konsekvenser av klimaendringer og tap av natur – sett fra et veterinært ståsted her

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Oppslag

Les to gode artikler i Aftenposten Innsikt om helse og velferd hos oppdrettsfisk

Det er inntil 20 % dødelighet i norsk fiskeoppdrett. Og tallet er dessverre økende. Dette er langt fra bærekraftig matproduksjon med tanke på bortkastede fôrressurser, dyrevelferd og ...

Veterinærdagene 2023 – Trondheim 7. – 9. juni

Veterinærdagene er i år i Trondheim! Der stiller vi med egen roll up - både for å profilere oss og for å minne deltakerne på at vi alle må bevisstgjøre oss på en mer bærekraftig fremtid. ...

Hadelandsplattformen (DNV)

Vi gratulerer Veterinærforeningen med ny strategiplan 2022-24 – Hadelandsplattformen, og er særlig fornøyd med at dyrevelferd er et av tre hovedsatsingsområder og godt synliggjort.  ...

Bærekraftsløft for den grønne bionæringen

NCE Heidner Biocluster lanserer Sirkulær og bærekraftig – et kompetanseprogram høsten 2023 som skal bidra til et bærekraftsløft for den grønne bionæringen. ...

Ta grep!

Her finner du info til inspirasjon, så som Sjekkliste for bærekraftig virksomhet, #Bærekraftresepter, Eksterne nettsteder med bærekraftstrategier.