vetkraft

Det trengs kraftigere tiltak for natur og klima

DYRE- OG HUMANHELSA STÅR PÅ SPILL!

Foto: T.Poppe, T.Refsum, Anicura, H.Jørgensen

Veterinært bærekraftforum

image_5630
VELKOMMEN TIL VÅRE NETTSIDER!  

Her håper vi at nettopp du finner nyttig informasjon og inspirasjon til innsats for natur og klima – enten du er samfunnsengasjert borger, politiker eller dyrehelsepersonell! 

Hvorfor engasjerer vi som dyrehelsepersonell oss? I følge Dyrehelsepersonelloven har vi plikt  til å engasjere oss når helse og velferd for mennesker og dyr er truet. De pågående klimaendringer og rovdrift på natur truer nettopp livsgrunnlaget og helsa til mennesker og dyr.  

Vi i denne foreningen ønsker å øke bevisstheten og kunnskapen om hvordan vi kan bidra til bærekraftig virksomhet. Vi er sterkt engasjerte i å ta vare på natur og naturmangfold og et levelig klima. Å ta vare på disse prinsippene er helt nødvendig for gode levekår for naturen, menneskene og økonomien på vår planet! Vi forbinder først og fremst god helse og velferd for mennesker og dyr som oppgaver for dyrehelsepersonell. «Ivaretakelse av miljøhensyn» er også en lovpålagt del av vårt oppdrag, men dette kommer ofte i andre rekke. VetKraft ønsker å fremme «grønne» måter å tenke og handle på, både overfor matnæringer, dyreeiere, andre målgrupper og vår egen yrkesutøvelse.

VetKraft skal være en kilde til informasjon, handling og diskusjon.

Innsatsen blir ikke bedre enn summen av de som deltar. Om du gjør din lille bit, forsterker du kraften i bidraget fra våre yrkesgrupper – VetKraften! Tenk globalt – handle lokalt! 

Oppslag

FHI om bærekraftig kosthold

Hva er et bærekraftig norsk kosthold? Les Folkehelseinstituttets betraktninger i Norsk tidsskrift for ernæring. ...

Riksrevisjonen kritiserer regjeringens klimapolitikk

"Det er kritikkverdig at de ansvarlige departementene ikke har etablert en styring og samordning som er tilpasset en av vår tids største sektorovergripende samfunnsutfordringer." ...

VetKraft er blitt med i Koalisjonen

Koalisjonen er en allianse av organisasjoner i Norge som støtter det globale initiativet "The fossil fuel non proliferation treaty" for å slutte og lete etter og å fase ut fossil energi. ...

VetSustain-kurs

VetSustain i Storbritannia arrangerer flere kurs og webinarer som for mange av oss kan være interessante og nyttige med tanke på kunnskap om og arbeid med bærekraft innenfor veterinærfagene. ...

Ta grep!

Her finner du info til inspirasjon, så som Sjekkliste for bærekraftig virksomhet, #Bærekraftresepter, Eksterne nettsteder med bærekraftstrategier.