vetkraft

Det trengs kraftigere tiltak for natur og klima

DYRE- OG HUMANHELSA STÅR PÅ SPILL!

Foto: T.Poppe, T.Refsum, Anicura, H.Jørgensen

Veterinært bærekraftforum

image_5630

Vi i denne foreningen ønsker som dyrehelsepersonell å øke bevisstheten og kunnskapen om hvordan vi kan bidra til bærekraftig virksomhet. Vi er sterkt engasjerte i å ta vare på natur og naturmangfold og et levelig klima. Å ta vare på disse prinsippene er helt nødvendig for gode levekår for naturen, menneskene og økonomien på vår planet!

Vi forbinder først og fremst god helse og velferd for mennesker og dyr som oppgaver for dyrehelsepersonell. «Ivaretakelse av miljøhensyn» er også en lovpålagt del av vårt oppdrag, men dette kommer ofte i andre rekke. VetKraft ønsker å fremme «grønne» måter å tenke og handle på, både overfor matnæringer, dyreeiere, andre målgrupper og vår egen yrkesutøvelse.

VetKraft skal være en kilde til informasjon, handling og diskusjon.

Innsatsen blir ikke bedre enn summen av de som deltar. Om du gjør din lille bit, forsterker du kraften i bidraget fra våre yrkesgrupper – VetKraften! 

VELKOMMEN TIL VETKRAFT OG VÅRE NYE NETTSIDER!

Her håper vi at du finner nyttig informasjon og inspirasjon til innsats for natur og klima! Sidene er fortsatt under utvikling. Det kommer flere sider og mer innhold på plass etter hvert. 

KONSEKVENSER 

Hva er bakgrunnen for at nettopp vi som dyrehelsepersonell er engasjert?

Les om konsekvenser av klimaendringer og tap av natur – sett fra et veterinært ståsted her

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Oppslag

NORM-VET-rapporten 2022

Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra folk og dyr i Norge er fortsatt lav, men det kan endre seg ...

Treff med veterinærstudentene

Særdeles vellykket ettermiddag på NMBU Veterinærhøgskolen på Ås i anledning "Karrieredag" for studentene ...

Fiskevelferdsprisen 2023

«Arbeidsgruppe havbruk» i Nordmøre og Sør-Trøndelag mottok Fiskevelferdsprisen 2023 under et arrangement på Aqua Nor-konferansen i Trondheim. ...

Aqua Nor 2023 – om fiskevelferd

Denne uka har Aqva Nor blitt arrangert - oppdrettsnæringens viktigste møteplass. Se opptak av "Dyrevelferdsløftet - bedre forvaltning av dyrevelferd". ...

Ta grep!

Her finner du info til inspirasjon, så som Sjekkliste for bærekraftig virksomhet, #Bærekraftresepter, Eksterne nettsteder med bærekraftstrategier.