vetkraft

Det trengs kraftigere tiltak for natur og klima

DYRE- OG HUMANHELSA STÅR PÅ SPILL!

Foto: T.Poppe, T.Refsum, Anicura, H.Jørgensen

Veterinært bærekraftforum

image_5630

Vi i denne foreningen ønsker som dyrehelsepersonell å øke bevisstheten og kunnskapen om hvordan vi kan bidra til bærekraftig virksomhet. Vi er sterkt engasjerte i å ta vare på natur og naturmangfold og et levelig klima. Å ta vare på disse prinsippene er helt nødvendig for gode levekår for naturen, menneskene og økonomien på vår planet!

Vi forbinder først og fremst god helse og velferd for mennesker og dyr som oppgaver for dyrehelsepersonell. «Ivaretakelse av miljøhensyn» er også en lovpålagt del av vårt oppdrag, men dette kommer ofte i andre rekke. VetKraft ønsker å fremme «grønne» måter å tenke og handle på, både overfor matnæringer, dyreeiere, andre målgrupper og vår egen yrkesutøvelse.

VetKraft skal være en kilde til informasjon, handling og diskusjon.

Innsatsen blir ikke bedre enn summen av de som deltar. Om du gjør din lille bit, forsterker du kraften i bidraget fra våre yrkesgrupper – VetKraften! 

VELKOMMEN TIL VETKRAFT OG VÅRE NYE NETTSIDER!

Her håper vi at du finner nyttig informasjon og inspirasjon til innsats for natur og klima! Sidene er fortsatt under utvikling. Det kommer flere sider og mer innhold på plass etter hvert. 

KONSEKVENSER 

Hva er bakgrunnen for at nettopp vi som dyrehelsepersonell er engasjert?

Les om konsekvenser av klimaendringer og tap av natur – sett fra et veterinært ståsted her

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. 
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Oppslag

Veterinærforeningens standpunkt om lakselus

Den norske veterinærforening har utarbeidet et politisk standpunkt med hensyn til de velferdsmessige utfordringer som er knyttet til lakselus i oppdrettsnæringen. ...

Havforskningsinstituttets risikorapport for 2024

Det meldes om rekordmange oppdrettslaks døde i norske oppdrettsanlegg i 2023 – 65 millioner. Det er 12 % mer enn året før. – Det er tall næringen ikke kan leve med, sier Hanna Sæterås ...

Norsk selvforsyningsgrad for mat er undersøkt

Regjeringen har skjerpet målet for selvforsyning av mat til at 50 % skal være norskprodusert, og da skal også fôrproduksjon telle med. NIBIO og AgriAnalyse har laget en rapport som undersøker hva som ...

Årsmøte i VetKraft onsdag 10. april

Årsmøtet holdes da ved NMBU på Ås, nærmere bestemt møterommet FORNIX klokken 1800. Velkommen! ...

Ta grep!

Her finner du info til inspirasjon, så som Sjekkliste for bærekraftig virksomhet, #Bærekraftresepter, Eksterne nettsteder med bærekraftstrategier.